Leerondersteuning is voor kinderen bij het leren rekenen, lezen en schrijven tot en met groep 6.

autisme leerondersteuning

Als onderwijsassistent heb ik veel ervaring opgedaan met begeleiding van het leren rekenen, lezen en schrijven tot en met groep 6. Als u hierbij extra ondersteuning wilt, kan ik dit in overleg met school voor u verzorgen.