Printversie

Coaching is een vrijwillig contact. Zowel de coach als de coachee nemen vrijwillig deel aan de sessies en beiden kunnen te allen tijde het contact beƫindigen.

Alle informatie die de coach te horen krijgt, of schriftelijk van u ontvangt, wordt vertrouwelijk behandeld en zal niet aan derden worden verstrekt zonder schriftelijke toestemming van de ouders/voogden van het kind. Als de coach moet voldoen aan de wettelijke meldplicht, zal zij de ouders/voogden hier eerst van op de hoogte brengen.

U kiest welke informatie u deelt met de coach. Aan de hand van deze informatie vindt de coaching plaats.

De coach zal alles doen wat in haar macht ligt om de coachee te ondersteunen bij het werken aan de coachvraag. Ze past hierbij methoden toe die wetenschappelijk onderzocht zijn en waarvan bewezen is dat ze werken. Ook maakt ze gebruik van haar ervaring. De coach heeft een inspanningsverplichting, geen resultaatverplichting.

De coachee of de wettelijk vertegenwoordigers van de coachee zijn zelf verantwoordelijk voor de keuzes die gemaakt worden tijdens en naar aanleiding van de coaching. Voor eventuele gevolgen van deze keuze aanvaardt de coach geen aansprakelijkheid.

Als u aan het eind van het kennismakingsgesprek besluit een traject te gaan volgen, krijgt u een coachingscontract mee naar huis. Dit contract neemt u de tijdens de intake mee en ondertekent u. Als uw kind onder de 16 jaar is, moeten beide ouders/voogden met ouderlijk gezag het contract ondertekenen.

U krijgt na het kennismakingsgesprek een vragenlijst mee naar huis met het verzoek die voor de eerste sessie in te vullen. Hiermee kan de coach uw kind en u beter leren kennen en u beter van dienst zijn.

Het doen van opdrachten thuis en/of op school is vrijwillig. De opdrachten zullen uw kind en u helpen om de verandering die u wilt sneller te laten verlopen en meer effect te geven.

Kindercoaching Dieneke is aangesloten bij de vakvereniging Adiona. Zij heeft een collectieve bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheidsverzekering. De coach is niet aansprakelijk voor indirecte schade. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar uitkeert.

Bij verschil van mening verzoekt de coach u binnen een week contact met haar op te nemen om dit te bespreken. Als we er samen niet uitkomen, kunt u uw klacht opschrijven en bij mij indienen. We zullen zo nodig contact opnemen met het klachtenportaal Adiona die ons dan kan begeleiden.

Na het gesprek of de sessie krijgt u een factuur via de e-mail toegestuurd. U wordt verzocht deze binnen 14 dagen te betalen. Bij wanbetaling wordt de coaching direct stopgezet.

Om u goed van dienst te zijn, worden de volgende gegevens van u elektronisch bewaard: uw naam, de naam van uw kind, uw adres, telefoonnummer en e-mailadres.

Deze informatie wordt enkel gebruikt om contact met u op te kunnen nemen gedurende de coaching en facturen te versturen. De informatie zal nooit met anderen worden gedeeld. Na de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar worden deze gegevens verwijderd.

Verder zal de coach op papier informatie verzamelen waardoor zij uw kind en u zo goed mogelijk kan begeleiden. Deze informatie wordt ook enkel door de coach gebruikt en na de wettelijke bewaartermijn van 2 jaar zorgvuldig vernietigd. U kunt deze informatie te allen tijde inzien.

E-mailcontact vanuit u wordt toegevoegd aan bovenstaande informatie en direct na het coachingstraject van de e-mailserver verwijderd. Voor de privacyverklaring van Kindercoaching Dieneke, klik hier.

Als u een afspraak maakt, bereidt de coach uw afspraak voor. Afspraken die binnen 24 uur voor de afspraak worden geannuleerd, worden daarom in rekening gebracht.

Printversie

Kindercoaching Dieneke is bereikbaar op het volgende adres:
Dieneke Kort
Kinder- en opvoedcoach
Kindercoaching Dieneke
Wildenborch 3
7006 HK Doetinchem
M: 06-23528620
E: dieneke@kindercoachingdieneke.nl
www.kindercoachingdieneke.nl
Facebook: Kindercoaching Dieneke
KvK. 71495908