Kennismakingsgesprek: gratis

Intake gesprek: 45 euro (1 uur)

Coachingsessie: kindercoaching 45 euro (1 uur)

Oudergesprek: 45 euro (1 uur)

Coachingsessie ouders: 45 euro (1 uur)

Leerondersteuning: 30 euro (45 minuten)

Workshop: op aanvraag

 

Deze bedragen zijn inclusief btw en gebruik van materialen.

Voor leerondersteuning draagt u de leerstof aan via school.

U krijgt de factuur over de mail.