Als je kind gepest wordt, voelt dat heel naar. Je kind is niet veilig en kan beschadigd raken. Het gevolg hiervan is dat er een oerdrift opkomt bij de ouder. Je gaat automatisch in de overlevings-stand. Vaak kies je uit een van deze drie reacties.

  1. Vechten: Ik ga naar school en naar de ouders en zorg ervoor dat het stopt, ik kom op voor mijn kind. Of ik neem contact op met de ouders van het andere kind.
  2. Vluchten: Ik haal mijn kind weg uit deze situatie, mijn kind moet naar een andere school. Mijn kind mag niet meer met de pester te maken krijgen.
  3. Bevriezen: Niet weten wat te doen, machteloos gevoel.

Nadat deze gemoedstoestand afzakt, ga je nadenken en zoeken naar een oplossing.

Je wikt en weegt en maakt een plan wat goed is om te doen voor je kind.

Al met al is pesten een ingewikkeld probleem. Wat ik vaak lastig vind als onderwijsassistent, is dat echt pesten vaak achter je rug gebeurt. Kinderen weten best dat het niet oké is en letten op dat de leerkracht het niet ziet.

Als je kinderen dan aanspreekt op pestgedrag hebben ze vaak een excuus.
Het is niet waar.
De ander heeft eerst geslagen of iets afgepakt.
Ze wijzen van zichzelf af naar de ander of ontkennen.
Ik vind het belangrijk dat we erkennen dat pesten bijna overal plaatsvindt.

Als een school aandacht geeft aan pesten, helpt dit om pesten te verminderen.
Ook durven kinderen eerder te vertellen dat ze gepest worden.

Als kindercoach wil ik een veilige plek bieden aan kinderen.
Kinderen die gepest worden en ook kinderen die pesten.

Niemand verdient het om gepest te worden.
Niemand verdient het om pester te zijn.
Dat laatste klinkt misschien raar. Ik zie ook het kind dat pest als slachtoffer.
Als een kind pest, doet een kind dat, omdat het geen alternatief kan bedenken.

Het pesten is verkeerd bedachte oplossing voor een probleem.
Door er zo naar te kijken is er ruimte om gezonder gedrag te gaan kiezen.

De komende weken ga ik op facebook en instagram aandacht geven aan pesten.
Wil jij ook meedoen in het stoppen van pestgedrag, dan nodig ik je uit mee te praten en pesten niet uit de weg te gaan.

Warme groet,
Dieneke

#kindercoach #pesten opvoeden

alleen staan